Bitcoin (BTC) het geld van criminelen? Biljoenen dollars ...

De libra

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de Libra (ingezonden 26 juni 2019)   1. Bent u bekend met de aankondiging van de digitale munt “Libra” door Facebook? 2. Wat is de Libra? Kunt u een beschrijving geven van de werking en de techniek erachter? Kunt u zoveel mogelijk details van de “munt” achterhalen en de Kamer daarover informeren? 3. Onder welk toezichtsregime valt de Libra? Welke toezichthouder is bevoegd? Hoe is geborgd dat Nederlandse en Europese toezichthouders volledige bevoegdheden hebben? 4. Kan de munt al meteen komend jaar, wanneer Facebook van plan is deze te lanceren, op de Europese en Nederlandse markt ingevoerd worden? 5. Welke data wordt door Facebook en andere partijen bewaard bij het gebruik van de Libra? 6. Worden transactiegegevens en betaalgegevens van gebruikers voor commerciële doeleinden gebruikt? Hoe kan dit worden voorkomen? 7. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat gebruikers precies weten waar zij aan toe zijn als zij zich inlaten met Libra? Hoe weten zij welke partijen zich achter Libra bevinden en aan wie zij hun geld in vertrouwen geven? 8. Wat gebeurt er met het geld van consumenten indien Libra of de achterliggende bedrijven omvallen? In hoeverre zijn consumenten beschermd tegen digitale diefstal, zoals met Bitcoin is voorgekomen? 9. Hoe wordt gecontroleerd of er voldoende dekking aanwezig is voor uitstaande Libra’s? 10. In hoeverre leidt het gebruik van (decentrale) blockchain tot nieuwe systeemrisico’s? Hoe kan met een decentraal stelsel alsnog worden ingegrepen in het systeem in het geval van problemen? 11. Vindt u het wenselijk dat socialemediabedrijven zich inlaten met het scheppen van een munt en betalingsplatformen? Bent u bereid na te denken over mogelijkheden om deze concentratie te verbieden en/of bedrijven op te knippen zodat er geen monopolie ontstaat met betrekking tot gebruikersgegevens, persoonsgegevens, betaalgegevens, etc? 12. In hoeverre vertrouwt u Facebook, dat allerlei beloftes doet over privacy, maar in het verleden bijvoorbeeld met Whatsapp vaak heeft aangetoond beloftes te breken voor commercieel gewin, een digitale munt als Libra toe? 13. Acht u de huidige wetgeving geschikt en voorbereid op een digitale munt als Libra? Bent u bereid onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van het digitale geldstelsel en daarover nog dit jaar aan de Kamer verslag te doen? 14. Bent u bereid om voor september 2019 samen met onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een uitgebreide analyse van de Libra naar de Kamer te sturen, met daarin in ieder geval aandacht voor de systeemrisico’s, privacyaspecten, consumentenbescherming, risico’s op crimineel of terroristisch gebruik en fiscale aspecten? Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Alkaya (SP), ingezonden 19 juni 2019 (vraagnummer 2019Z12595).
  Datum: 26 juni 2019   Nr: 2019Z13434   Indiener: Henk Nijboer, Kamerlid PVDA   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

(112) Vijf blockchain-zegeningen voor de mensheid Nieuw crimineel record voor bitcoin • Z zoekt uit Bitcoin Paasweekend nieuws: TREZOR winnen, Salesforce en Reddit op de blockchain! Vragenuur Tweede Kamer - De bitcoin en het witwassen van crimineel geld Раздача BTC биткоина на 30 $ за регистрацию Как получить биткоин bitcoin бесплатно

Bitcoin = internet van geld. Uiteindelijk is bitcoin een nieuwe manier om waarde digitaal uit te wisselen. De basislaag van bitcoin (layer 1) fungeert als een nieuw internet van geld. Onder meer de schaarsheid en de verifieerbare, maar censuurvrije transacties maken bitcoin uniek in de wereld. Volgens sommigen is het zelfs een opvolger van het huidige fiat systeem. Dat sommigen oproepen tot ... IJslandse bitcoin-crimineel opgepakt in Amsterdam, vluchtte in toestel met premier. Een man die vorige week was ontsnapt uit een gevangenis in IJsland is zondag opgepakt in het centrum van Amsterdam. De man wordt verdacht van het stelen van honderden computers die worden gebruikt voor het delven van virtueel geld, waaronder bitcoin. Die apparaten zijn bij elkaar enkele miljoenen waard, zo ... Bitcoin witwassen? Ondanks dat een klein percentage van alle Bitcoin gebruikers een crimineel is, wordt bitcoin wel gebruikt voor het witwassen van geld. Volgens resultaten van het openbaar ministerie is wordt Bitcoin regelmatig door criminelen gebruikt om geld wit te wassen. Niet alleen in Nederland, maar ook Duitsland, België en Engeland ... Bitcoin crimineel geld? Is Bitcoin het geld voor criminelen? Waar dit argument door de ‘gevestigde orde’ vaak wordt aangedragen, blijkt dat een kortzichtige misvatting te zijn. Lees ook deze blog over Bitcoin en contant crimineel geld. Als je als crimineel een klein foutje maakt sta je direct in de picture. De blockchain is openbaar en daardoor door iedereen in te zien. Ook door ... Een groot aantal documenten van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zijn uitgelekt via Buzzfeed. Het FinCEN zet zich onder andere in tegen het witwassen van geld, echter blijkt uit de ruim 2.500 documenten dat crimineel geld alsnog veelvuldig via grote banken wordt witgewassen of verplaatst. De gelekte documenten zijn door ruim honderd mediaorganisaties […]

[index] [3206] [38355] [21692] [1386] [14064] [34540] [23637] [22853] [46439] [16116]

(112) Vijf blockchain-zegeningen voor de mensheid

De politie heeft op bijna 70 panden in onder andere Eindhoven en Helmond dinsdagochtend beslag gelegd vanwege een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. Er vond ook een inval plaats in ... In de Verenigde Staten begint vandaag een spannende rechtszaak tegen één van de grootste drugsbazen ooit. De Mexicaan met de bijnaam 'El Chapo' staat voor de... Wanneer je op TV iets hoort over blockchaintechnologie komen vaak termen als witwassen, crimineel geld en de voordelen en risico's voor de financiële wereld voorbij. Terwijl in de fundamenten van ... Bitcoin Vlaanderen; Videos Playlists; Channels; Discussion; About; Home Trending History Get YouTube Premium Get YouTube TV Best of YouTube Music Sports Gaming ... 06:44 Iedereen met crypto crimineel? Welnee! 08:14 Geeft Reddit een megaimpuls voor ETH? 09:44 Koersen Koersen! Meer van BTC Direct? Koop crypto: https://btcdirect.eu Krijg 5 euro bitcoin: https ...

#